GMINA KORYCIN

      Gmina Korycin położona jest w centralnej części województwa podlaskiego, pomiędzy Puszczą Knyszyńską i Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
Obszar  obejmuje powierzchnię 117 km kw, na którym mieszka 3694 osób.
Są to tereny typowo rolnicze, gdzie średnia wielkość gospodarstwa wynosi 16 ha. 
Gmina Korycin znana jest jako zagłębie truskawkowe. 
Co roku odbywają się tutaj Ogólnopolskie Dni Truskawki.

       
Większość wsi na terenie dzisiejszej gminy powstała przed końcem XVI wieku. Najstarsze znaleziska, min. kamienne narzędzia,  pochodzą sprzed kilku tysięcy lat. Do końca XVI wieku na tych terenach rosła puszcza. Było to pogranicze polsko-jaćwiesko-litewskie. Płynąca dziś wzdłuż zachodniej granicy gminy rzeka Brzozówka przez wieki stanowiła granicą Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po tamtych czasachpozostały dwa średniowieczne grodziska w Milewszczyźnie i Aulakowszczyźnie. 
      W ostatnich latach gmina Korycin intensywnie zmienia swoje oblicze. Od 1995 roku pracuje w Korycinie komunalna oczyszczalnia ścieków. Został zakończony  program kanalizacji wsi poprzez budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie miejscowości korzystają z sieci wodociągowej, około 90% mieszkań posiada telefony.

Dzieci mieszkańców gminy uczą się w nowoczesnych budynkach Zespołu Szkół w Korycinie.
22 września 2002 r. uroczyście przekazano do użytkowania budynek przedszkola, któremu nadano imię Jana Pawła II.
Na rzece Kumiałka powstał zbiornik retencyjny o powierzchni około 5 ha, a przylegające do zbiornika tereny przeznaczono na obiekty rekreacyjno-sportowe.

Co warto zobaczyć?

Imprezy kulturalne

 

Zapraszamy do Korycina. Naprawdę warto nas odwiedzić. 

Materiały źródłowe - prospekt: "Gmina Korycin"