Akcja czytelnicza ph. „Czytajmy poezję”
21 marca uczniowie naszej szkoły wraz z nadejściem wiosny obchodzili Międzynarodowy Dzień Poezji, ustanowiony z inicjatywy UNESCO. Święto ma na celu promowanie pisania poezji, publikowania, czytania oraz nauczania. Uczniowie samodzielnie wybierali wiersze, wykorzystując zasoby biblioteki szkolnej i źródła internetowe. Ulubione fragmenty zapisali i wykonali do nich ilustracje. Prace zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu w „Kąciku czytelniczym”.


Forum szkół średnich w Szkole Podstawowej w Korycinie
W ubiegły piątek w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie odbyło się I Forum Szkół Średnich. Uczniowie klas VIII i III gimnazjum mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół średnich. Swoją bogatą ofertę w nowoczesnej formie z wykorzystaniem TIK zaprezentowały następujące placówki oświatowe: ZDZ Białystok (technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej), I Liceum Ogólnokształcące CN-B Białystok, Zespół Sszkół Rolniczych CKP Białystok, Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 Białystok, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych Białystok, Zespół Szkół w Suchowoli, ZDZ nr 2 Białystok, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Zespół Szkół Technicznych Białystok, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddz. integracyjnymi Białystok, Technikum Usług Fryzjerskich DEHAG extra Białystok, Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące Białystok.
Nasi uczniowie mogli przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonać fryzury, skosztować pysznych koktajli, obejrzeć sprzęt rolniczy, spróbować swoich sił w wymianie kół itp. Stoiska przygotowane przez wszystkie szkoły cieszyły się dużym zainteresowaniem.


Uczniowie w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie
Uczniowie klasy VIIA z nauczycielami wzięli udział w przygotowaniu sali ekspozycyjnej w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie do rozpoczęcia sezonu turystycznego 2019. Młodzież z zapałem myła i czyściła przedmioty i narzędzia wykorzystywane dawniej w gospodarstwie wiejskim. Poznawała ich przeznaczenie oraz techniki i sposoby wytwarzania przez miejscowych rzemieślników. Był to również sposób do bliższego zapoznania się ze zbiorami etnograficznymi Parku.
Nagrodą za pracę, oprócz satysfakcji, były zafundowane przez gospodarzy pieczone w ognisku kiełbaski, cukierki i pyszne domowe ciasto. 


Uczniowie na spotkaniu z Tomaszem Wiśniewskim
Za sprawą wystawy unikatowych zdjęć z powstania w getcie białostockim prezentowanej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie, uczniowie starszych klas szkoły podstawowej mieli okazję do spotkania z twórcą tej ekspozycji Tomaszem Wiśniewskim oraz jego gościem, Zbigniewem Siwińskim. Więcej>>>


Lekcje otwarte w ramach programu "Aktywna tablica"
W naszej szkole odbyły się lekcje otwarte dla nauczycieli międzyszkolnej sieci współpracy w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.
W dniu 25 lutego 2019 r. lekcję chemii w klasie VIII a z wykorzystaniem tablicy multimedialnej przeprowadziła p. Dorota Sosnowska. Tematem zajęć były „Alkany – homologi metanu”. Lekcję obserwowało 13 nauczycieli. Głównym celem było omówienie zasad pisania wzorów strukturalnych, półstrukturalnych i sumarycznych alkanów oraz ich nazw. Uczniowie byli bardzo zainteresowani lekcją, aktywni, chętnie zgłaszali się do odpowiedzi. Wykonywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej: memory wzory - nazwy, oraz ćwiczenia z e- podręcznika. Zamierzone cele zostały osiągnięte.

W dniu 5 marca 2019 r. odbyła się lekcja otwarta z matematyki w klasie V b z wykorzystaniem monitora interaktywnego przeprowadzona przez p. Barbarę Stachelek. Tematem zajęć było „Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań tekstowych o treści praktycznej”. Lekcję obserwowało 11 nauczycieli. Celem zajęć było utrwalenie wiadomości dotyczących działań na ułamkach zwykłych i kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Uczniowie przedstawili prezentację multimedialną w celu przypomnienia działań na ułamkach, rozwiązywali ćwiczenia interaktywne „Ułamki”. Pracowali w BUM – ie, czyli Biurze Usług Matematycznych. Uczniowie potrafili zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w zadaniach praktycznych, dobrze współpracowali w grupie. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie zgłaszali się do odpowiedzi. Zamierzone cele zostały osiągnięte.


Koncert "Złodzieje życia"

1 marca w naszej szkole odbył się koncert profilaktyczny pt. "Złodzieje życia". Młodzież mogła posłuchać o szkodliwości i skutkach brania narkotyków i innych środkach odurzających.


Ogólnopolski  Konkurs Wiedzy Pożarniczej  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
28 lutego b r. w naszej szkole odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 44 uczniów. W I grupie wiekowej (klasy IV – VI szkoły podstawowej) najlepsi byli: Monika Wiesławska kl. VI, Szymon Kloza kl. VI a, Aleksandra Pikus kl. V a.
W II grupie wiekowej (klasy VII VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum) czołowe miejsca zajęli: Michał Drobniuch kl. III b gim., Jakub Chociej kl. VII a, Karolina Ołdziejewska kl.V a.
Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Samorząd Gminy i Bank Spółdzielczy w Korycinie.


To była wspaniała lekcja plastyki!
Tym razem uczniowie klasy IB i IIA odbyli ją w Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku. Wycieczkę zorganizowano 28.02.2019r. w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Sztuka ludowa naszą inspiracją”. Dla wielu uczniów była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Dzieci zwiedziły muzeum, słuchając ciekawych opowieści o życiu i twórczości Alfonsa Karnego. Najbardziej podobały się im rzeźby, warsztat pracy rzeźbiarza, a także zabytkowe wnętrza budynku. Najwięcej radości sprawiła uczniom ich własna twórczość. Wszystkie dzieci wykonały rzeźbę z gliny według własnego pomysłu, którą przywiozły ze sobą do szkoły. To była wspaniała przygoda z prawdziwą sztuką.


Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej
Dnia 23 lutego przedstawiciele 17 Gromady Zuchowej oraz kształtującej się drużyny harcerskiej uczestniczyli w hufcowych obchodach Dnia Myśli Braterskiej w Sidrze. Drużyny prezentowały wybraną przez organizatorów piosenkę ze starego śpiewnika. Podczas uroczystości wręczono nagrody w IV Hufcowym Turnieju Strzeleckim „Tarcza”. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć na specjalnie przygotowanej ściance. Uroczystość zakończyła się wspólnym zawiązaniem kręgu z harcerskim pożegnaniem.


 Dalej "WYDARZENIA" >>>

KORYCIN


Korycin liczy 460 mieszk. Położony w województwie podlaskim, u zbiegu dróg  nr 8 i 671. Siedziba władz gminnych.
Historia Korycina sięga XVI-tego wieku. Na skraju Puszczy Kuźnickiej powstała osada  Dąbrówka - Kumiałka.

                           Więcej >>>Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej


 !!! Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny


   Więcej >>>


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja EgzaminacyjnaPoradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

Copyright©Zespół Szkół w Korycinie 1998 - 2019
Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2019 r.