WYDARZENIA

Próbny alarm
Dnia 02.10.2015r. o godz. 9.15 w trosce o poprawę bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół w Korycinie przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. Ewakuacją uczniów wraz z nauczycielami i administracją szkoły dowodziła Pani Dyrektor Ewa Bojarzyńska. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem uczniów i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszanie się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejście na wyznaczony teren zbiórki. Uczniowie szkoły zapoznali się ze sposobami ewakuacji z budynku w razie zagrożenia pożarowego. Po sygnale dźwiękowym wszyscy uczniowie i pracownicy natychmiast opuścili budynek szkoły, korzystając z wyjść ewakuacyjnych. Wychowawcy zdali raport o frekwencji w poszczególnych klasach. Pani Dyrektor poinformowała, że próbny alarm ma na celu przećwiczenie procedur postępowania na wypadek rzeczywistego zagrożenia pożarowego.
Miejmy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.

Piotr Pawłowski


Wizyta w siedzibie NSZZ "Solidarność"
W ramach obchodów 35 lecia NSZZ "Solidarność" 29 września młodzież klas pierwszych Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie gościła w Zarządzie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.  Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski przywitał gości, a następnie przedstawił historię Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz jego obecną działalność.
Nasi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą najważniejsze wydarzenia w historii związku oraz zwiedzili okolicznościową wystawę z okazji XXXV - lecia Solidarności.
Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z obszernym materiałem archiwalnym, pamiątkami ze zbiorów prywatnych oraz oryginalnymi eksponatami z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Nie zabrakło ciekawostek z czasów wzmożonej działalności podziemnej, w tym plakatów, znaczków i przedmiotów codziennego użytku, a także akcentów z bieżącej działalności związku.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 9 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej. Na przewodniczącą wybrano Nicolę Krynicką, uczennicę klasy VIB. Opiekunem zastała p. Barbara Stachelek.
W Gimnazjum wybory odbyły się 14 września. Tomasz Romanowski uczeń klasy IIIA został wybrany na przewodniczącego. Opiekunem został p. Adam Bojarzyński.


Gimnazjaliści uczestnikami XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru to uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca Polaków zesłanych na Sybir. Każdego roku uczestniczą w nim tysiące osób z Polski i z zagranicy. Jednym z punktów programu jest przemarsz przez miasto, który jest manifestacją pamięci o Sybirakach.
W tegorocznych uroczystościach wzięła udział delegacja Gimnazjum, która z pocztem sztandarowym godnie reprezentowała naszą Szkołę.


Wycieczka do Trójmiasta

W dniach 3 – 5 września uczniowie Gimnazjum im. „Solidarności“ w Korycinie uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta. W programie wycieczki było poznawanie i uczczenie miejsc ważnych w historii naszego kraju. W pierwszym dniu wyjazdu uczniowie dowiedzieli się o historii powstania i osobach tworzących Związek Zawodowy Solidarność. Zobaczyli miejsca ważne w historii tworzenia się ruchu „Solidarność”, m.in. weszli na tereny Stoczni Gdańskiej, zwiedzili Salę BHP, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Więcej >>>


Witaj szkoło!
Zgodnie z tradycją uczniowie Zespołu Szkół w Korycinie rozpoczęli rok szkolny od udziału we Mszy św. Następnie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej, składając kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Po powrocie do szkoły, na wspólnym apelu, wysłuchali informacji pani dyrektor Ewy Bojarzyńskiej na temat zmian, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym. Na zakończenie spotkali się ze swoimi wychowawcami.


Gimnazjaliści na obchodach 35. rocznicy powstania „Solidarności”

40-osobowa delegacja uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. "Solidarności" w Zespole Szkół w Korycinie uczestniczyła 23 sierpnia 2015 roku w uroczystych obchodach 35. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", które odbyły się w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa.

Podczas uroczystości Jego Ekscelencja Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki poświecił krzyż „Solidarności”.


Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Korycinie

Gimnazjum im "Solidarności"; Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Wniosek - wyprawka szkolna.pdf Do pobrania >>>


Darmowe podręczniki

Wypożyczanie darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Korycinie:
- klasa IA SP i IB SP - 1 września rodzice uczniów, po spotkaniu z wychowawcami, zgłaszają się do  biblioteki szkolnej po odbiór podręczników. Komplety ćwiczeń otrzymają od wychowawców
- klasy: IIA SP, IIB SP, IIC SP, IVA SP, IVB SP, IA G, IB G – 2 września, pod opieką nauczycieli, uczniowie poszczególnych klas odbierają podręczniki z biblioteki wg wcześniej ustalonej kolejności. Komplety ćwiczeń przekażą im wychowawcy 1 września.


25, 26 czerwca – podsumowanie i uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015
W miłej i radosnej atmosferze zbliżających się wakacji przebiegały ostatnie dwa dni roku szkolnego. Już w czwartek pożegnaliśmy absolwentów podstawówki i gimnazjum. Były podziękowania, życzenia, kwiaty dla nauczycieli oraz maskotki uczniom. Pan Kazimierz Szubzda otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a gimnazjaliści z prowadzonej przez niego Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - odznaki za aktywną działalność w MDP. Z kolei wyróżniający się sportowcy oraz laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych odebrali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Korycin. Nagrodzeni zostali również członkowie pocztu sztandarowego, zespołu tanecznego „Cekinek”, szkolnego wolontariatu, a także zuchy z Gromady „Krasnoludkowy Ród” oraz uczniowie, którzy nie opuścili żadnego dnia nauki. Upominki, ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Korycinie, wręczono wszystkim systematycznie oszczędzającym w SKO. Natomiast w piątek rozdano świadectwa z biało-czerwonym paskiem i uhonorowano najlepszych uczniów w szkole: Natalię Karabowicz (SP), Marcina Kozłowskiego (G) oraz Urszulę Kopciewską (G), która odebrała nagrodę im. Rodziny Klepackich dla najlepszego gimnazjalisty z Korycina. Rodzicom absolwentów z tytułem „Wzorowego ucznia” wręczone zostały „Listy gratulacyjne”.
Życzymy wszystkim udanych wakacji i dobrego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!


Bezpieczne wakacje - apel do dyrektorów szkół Czytaj >>>


Wystawa obrazów
12 czerwca uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy obrazów w ramach projektu realizowanego przez Dom Gościnny w Dzięciołówce pod nazwą „Senior Sprawny i Senior Niepełnosprawny – równi w sztuce”. Autorzy prac  to dwoje seniorów – pani Małgorzata Szaciło, emerytowana nauczycielka z naszej szkoły oraz niepełnosprawny przewodnik górski po przebytym udarze mózgu. Obydwoje tworzą pod okiem artysty malarza.


"Łączy nas Patron"
12 czerwca gościliśmy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku. Spotkanie przebiegało ph. „Łączy nas Patron”. Dużo emocji wzbudził mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami dziewcząt i chłopców z obu szkół oraz rywalizacja w przeciąganiu liny. Goście zwiedzili również wiatrak, kościół oraz Park Plebański. Na zakończenie wszyscy wspólnie bawili się przy ognisku.


Dalej "WYDARZENIA" >>>

KORYCIN


Korycin liczy 460 mieszk. Położony w województwie podlaskim, u zbiegu dróg  nr 8 i 671. Siedziba władz gminnych.
Historia Korycina sięga XVI-tego wieku. Na skraju Puszczy Kuźnickiej powstała osada  Dąbrówka - Kumiałka.

                           Więcej >>>


Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej


 !!! Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny


   Więcej >>>


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja EgzaminacyjnaPoradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

Copyright©Zespół Szkół w Korycinie 1998 - 2015
Ostatnia aktualizacja: 8 października 2015 r.