Korycin dn. 21.03.2018r

 

 

 

 

Nauczycielki i Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej

 

          Zapraszamy do wzięcia udziału w dziewiętnastej edycji  Konkursu Recytatorskiego „Przygoda z poezją”.

         W bieżącym roku proponujemy zabawę z poezją o tematyce patriotycznej związanej z naszą Ojczyzną ukazującej jej piękno pod hasłem

„Polska - to taka kraina, która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna…”

      

Prosimy zapoznać się z regulaminem, dokładnie wypełnić zgłoszenie i przesłać na adres szkoły.

          Czekamy na zgłoszenia  i życzymy sukcesów w konkursie.

                                                                                    

 

Telefon kontaktowy: Szkoła Podstawowa w Korycinie  085-721-90-04   w godz. 8°°-11°°.

 

 

 

                                               Z poważaniem organizatorki konkursu

 


 

CELE:

                popularyzacja poezji dziecięcej o tematyce        

                  patriotycznej

                  szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa                

                  rozwijanie aktywności twórczej

                  wyrabianie wrażliwości na piękno języka ojczystego

 

    ORGANIZATOR

      Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w

      Korycinie

 

           WARUNKI UCZESTNICTWA

 

·        Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III  szkół podstawowych. W konkursie biorą udział uczniowie z kl. I-III szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.

 

 

·        Każda szkoła może  zgłosić do konkursu dwóch recytatorów z każdego poziomu.

 

·        Każdy uczestnik może zgłosić do recytacji jeden dowolny wiersz o tematyce patriotycznej związanej z naszą Ojczyzną ukazującej jej piękno. Hasło XIX edycji konkursu jest następujące:

„Polska - to taka kraina, która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna…”

 

-         formę prezentacji ( nie korzystamy  z rekwizytów, kostiumów, unikamy  gestów, które ilustrowałyby prezentowany tekst )

-         poprawną artykulację, intonację i siłę głosu

-     dobór repertuaru dostosowany do wrażliwości i   

      wieku  dziecka

-         umiejętność wydobycia walorów artystycznych i zawartości treściowej recytowanego utworu.

 

         Miejsce - Szkoła Podstawowa w Korycinie

 

Szkoła Podstawowa

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Szkolna 1

16-140 Korycin

                e-mail: zskorycin@gmail.com

·        Dodatkowe informacje

          - Dojazd uczestników na koszt instytucji delegującej

          - Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

          - Wszystkie informacje na stronie www.gimkorycin.pl

          - Pozostałych informacji udziela:

          - Anna Stankiewicz - nauczyciel SP im. Stefana Kardynała  

               Wyszyńskiego  w    Korycinie,    tel. (85) 72 19 004

 


 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW KONKURSU RECYTATORSKIEGO

                              PRZYGODA Z POEZJĄ

 

           Szkoła Podstawowa w ............................................................

 

kl

  Lp.

Imię i nazwisko

uczestnika

Autor,

Tytuł wiersza

Imię i nazwisko

opiekuna

  

KL.I

1.

 

             

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

KL.II

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

KL.III

1.

 

 

 

 

 

2.