Uczniowie w roli studentów.

Dnia 12 lutego 2019 r. po raz kolejny kl. VB i VIB wraz z panią Dyrektor Ewą Bojarzyńską i nauczycielami matematyki pojechały na wycieczkę edukacyjną  do Białegostoku. Wyjazd odbył się w ramach innowacji pedagogicznej z matematyki ,,Matematyka wokół nas -  myśl logicznie, licz praktycznie”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, a zajęcia prowadziła dr hab. prof. Dorota Mozyrska. Temat pierwszych zajęć: ,,Ile królików wyhodował Fibonacci?” czyli ciąg Fibonacciego z wykorzystaniem Excela ( aspekty geometryczne, pomiarowe, czynnościowe) zaś drugie zajęcia - ,,Co to jest set?” czyli gra logiczna rozwijająca myślenie, spostrzegawczość, dostrzeganie cech wspólnych i różniących dane elementy. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pozwoliły uczniom aktywnie rozwiązywać zadania, pobudzały ciekawość i pokazały, że komputer jest przydatny w nauce i poznawaniu świata a matematyka występuje w otaczającej nas rzeczywistości. Następnie w ramach integracji grup oraz rozwoju kulturalnego – uczniowie wraz z opiekunami obejrzeli film ,,Mia i biały lew” w kinie Helios. Był on dobrym przykładem korelacji międzyprzedmiotowej. Wyjazd był bardzo udany, ciekawy oraz dostarczył uczestnikom wielu emocjonujących wrażeń. Koordynatorami wycieczki edukacyjnej były nauczycielki Barbara Stachelek i Barbara Jakimuszko.