W dniu 17 maja 2019r. uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystym podsumowaniu XXVI Konkursu plastyczno-literackiego „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie lata 2019”. Podsumowanie miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Imprezę objęli patronatem : Wojewoda Podlaski, Burmistrz Supraśla, Podlaski Kurator Oświaty, Podlaski Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

 Organizatorami byli : Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących             w Białymstoku, Uczelnia Jańskiego w Łomży, Studenckie Koło Naukowe „Hossa”, SGGW   w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations”, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka. W czasie imprezy zostały przedstawione filmy i pokazy dotyczące udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Jest to ważne przed zbliżającym się sezonem letnim. Spotkanie pozwoliło na zwiększenie świadomości, umiejętności i odpowiedzialności podczas pobytu nad wodą a także zmobilizowało do zgłębiania wiedzy na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w życiu codziennym. Zajęcia były prowadzone przez wysoko-kwalifikowanych strażaków, ratowników medycznych i ratowników wodnych.

Uczestnicy konkursu poznali zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą w okresie lata. Dowiedzieli się o stanach zagrożeń nad wodą, poznali standardy udzielania pierwszej pomocy. 29 uczniów naszej szkoły zostało laureatami tego konkursu i otrzymało nagrody, 29 w kategorii literackiej, 7 w kategorii plastycznej. Gratulujemy!!!