21 lutego po raz XVIII odbył się Konkurs Recytatorski utworów Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem"

W zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i średnich z powiatu sokólskiego oraz z Białegostoku i Supraśla. Konkurs zorganizowali: Szkoła Podstawowa w Korycinie oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie. Patronatem objął go wójt Gminy Korycin, Podlaski Kurator Oświaty i WOAK w Białymstoku.

Jury w składzie : Leonarda Szubzda, Olga Granacka, Helena Sobolewska, Agnieszka Jakubicz

 przyznało

- w kategorii I ( szkoły podstawowe i gimnazja)
I miejsce – Natalii Lewickiej i Nicoli Krynickiej  SP w Korycinie
II miejsce – Julii Rudnik SP w Sokółce i Małgorzacie Iłendzie Gimnazjum w Sokółce
III miejsce – Paulinie Rećko Gimnazjum w Sokółce i Joannie Kopciewskiej SP w  Korycinie

Wyróżnienia:
Aleksandrze Kużbiel SP w Korycinie
Mateuszowi Matyszczykowi  Gimnazjum w Sokółce

- w kategorii II (licea i szkoły średnie)
I miejsce – Darii Szymaniuk LO w Sokółce; Amelii Suchockiej I LO w Białymstoku
II miejsce – Natalii Garley I LO w Białymstoku; Weronice Kordiukiewicz LO w  Sokółce; Weronice Słomie LO w Sokółce

III miejsce – Zuzannie Jabłońskiej Liceum Plastyczne w Supraślu; Weronice Machłajewskiej LO w Sokółce

Wyróżnienia:
Mateuszowi Zalewskiemu LO w Sokółce
Edycie Chociej Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

* * *