Aktywność od rozpoczęcia projektu:

1. Stworzenie strony internetowej projektu

2. Rekrutacja uczniów do projektu.

3. Zorganizowanie spotkań nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie.

4. Organizowanie warsztatów dla uczniów, gdzie uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne,

5. Wybór uczniów do pierwszej sztuki,

6. Próby spektaklu

7. Nagrywanie filmu.

 

Project activities:                               

1. Creation of a website of the project

2. Recruitment students to the project.

3. Organizing meetings teachers and students involved in the project.

4. Organizing workshops for students, where students have on opportunity to show their artistic abilities,

5. Selection of students for the first play,

6. Rehearsing the play,

7. Recording the play.